وب سایت رسمی مسعود مهرابی - History of Iranian Cinema

History of Iranian Cinema

Histort of Iranian Cinema _ From the beginning to 1357 s /1979 _ By Massoud Mehrabi _ Place of Pub.: Tehran, Publisher: Mahnameh Film Press, First Printing 1984, Pages: 608, Binding: pb., Illus., Notes, Bibl., Index

اشتراک این مطلب