کارت پستال دیجیتال

اپ کارت پستال دیجیتال دانلود کادوپیچ برای آندروید
کارت پستال تاراج عشق

تاراج عشق

هربار که کودکانه دست کسی رو گرفتم
گم شده ام
ترس من از گم شدن نیست
ترسم از گرفتن دستی ست که بی بهانه رهایم کند
مشاهده کارت پستال دیجیتال