کارت پستال دیچیتال تبریک نامزدی
عشق مانند رودخانه است
به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند
برایتان زندگی عاشقانه ای آرزو میکنم
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال