کارت پستال دیچیتال تبریک نامزدی
در ثانیه‌های بودنت می‌مانم
برای چیدن ستاره های قلبت با سبدی پر از گلهای زیبا می آیم
گل ها را در باغچه دلت می كارم تا بدانی چقدر دوستت دارم
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال