کارت پستال دیجیتال

اپ کارت پستال دیجیتال دانلود کادوپیچ برای آندروید
کارت پستال دیجیتال بهاری بشود روز و شبت

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت

که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف
و من از دور ببینم که پر از لبخند است
چشم و دنیا و دلت
مشاهده کارت پستال دیجیتال