کارت پستال دیجیتال

اپ کارت پستال دیجیتال دانلود کادوپیچ برای آندروید
کارت پستال دیجیتال مادر من مادر من، تو یاریو یاور من

مادر من مادر من، تو یاریو یاور من

کودک که بودم وقتی زمین میخوردم مادرم مرا می بوسید
تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ، دردم نیامد . . . به جایش تمام بوسه های مادرم به یادم آمد
مشاهده کارت پستال دیجیتال