کارت پستال صبح آفتابی بخیر
صبح آفتابیت بخیر
روزی که خورشیدش چشمان توست
طلوعش زیباترین اتفاق دنیاست
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال