کارت پستال صبح بخیر
صبحتو با یه قهوه عشق شروع کن
چه پر فروغ روشن میکنی وجودم را که تاریک و سرد است مرا دستان مهربان تو یاور است
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال