کارت پستال دیچیتال شب یلدا
شبه عشقه
یلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند،
اى خواستنى ترینِ شب ها! طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال