کارت پستال دیچیتال شب یلدا
بلندترین شب سال
چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شبش را
عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت
کادوی کادوپیچ
کارت پستال کارت پستال کارت پستال دیجیتال